Sayfayı Paylaş

Bolvadin Cemre Koleji Maneviyat Dersleri Zümresi olarak, öğrencilerimize eğitim verirken beş hususa özellikle dikkat ediyoruz. Hedefimiz; öğrencimizin merak duygusunu zinde tutarak, oyun, hareket ve hayal dünyası eşliğinde dini değerlerimizi sevgi ile çocuklarımızın kalplerine işlemektir. Eğitimlerimiz süresince çocuklarımızın hayatına giren ithal kahramanlar yerine, kendi manevi kahramanlarımız anlatılır. Peygamber Efendimizin (sav) örnek hayatı her yaş grubundaki çocuklarımızın anlayacağı şekilde sistemli bir şekilde anlatılır ve O’nun (sav) gibi yaşamanın hayatlarına katacağı güzellikleri fark etmeleri sağlanır.

MANEVİ EĞİTİM ( DEĞERLER EĞİTİMİ)

Bolvadin Cemre Koleji'nde manevi eğitim salt bilgi olarak değil, duygu odaklı verilir. Manevi Eğitim derslerimiz için her ay belirlenen bir konuda hikâye, drama, sınıf içi etkinlik çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalarımızı sınıf öğretmenlerimiz yürütürken, rehber öğretmenlerimiz de süreci takip eder. Yapılan bu çalışmalar sınıf öğretmeninin belirlediği ders saatlerinde uygulanır. Her şube ve kademede aynı değer konusu belirlenir ve ay ay işlenmeye devam edilir. Değerlerimizin materyalleri özgün bir şekilde rehberlik servisi tarafından hazırlanır. Hazırlanan materyaller ile işlenen derslerde akılda kalıcılık desteklenir.

Değerler Eğitimi’nde öğrencilerimize; "Temel Dini Bilgiler", "Peygamberimiz'in (sav) Hayatı" dersleri verilir. Bu derslerin yanında davranış eğitimi dersleri verilerek öğrencilerimizin küçük yaştan kültürel ve manevi olarak desteklenmesi amaçlanır. Öğrenme çağında ve ergenlik döneminde olan öğrencilerimize verilen davranış dersleriyle hem şimdiki hallerini hem de gelecekteki karakterlerini oturtmalarına yardımcı edilir. Öğrencilerimiz ile namaz çalışmaları uygulayıp, bu önemli hususu yaşantılarına oturtmalarını sağlamak da yine öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

KURAN-I KERİM EĞİTİMİ

Kur’an-ı Kerim’i kaidesince okumak düsturumuzdur. Kur’an-ı Kerim eğitiminde, çocuklarımızın zihin yaşına ve yapısına uygun olarak TDT (Tekrar Destekli Tekerleme) metodu uygulamaktayız.

Kur’an-ı Kerim derslerimiz, bireysel cüz takibi ile yapılır. Aşamalar sınıfa göre değil öğrenciye göre geçilir. Hepsi okuma ve ezber kabiliyetine göre ayrı ayrı değerlendirilir. Bu takip sisteminin en önemli yanı her öğrencinin kendi hızında ilerlemesidir.