Sayfayı Paylaş

Bolvadin Cemre Koleji'nde eğitim-öğretim programlarının yanı sıra aktif bir şekilde uygulanan kulüp çalışmalarımızı en az ana derslerimiz kadar önemsiyoruz. Öğrencilerin ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda var olan potansiyellerini ortaya çıkarmak için kulüp çalışmaları yapıyoruz.

Kulüp çalışmalarında öğrencilerimiz; sorumluluk alma ve paylaşma, grup içi demokratik işleyişi öğrenme, takım olarak çalışma ve ortak verilen kararlara sahip çıkma konularında beceriler kazanmaktadır. Görev alabilmek ve aldığı görevi yerine getirebilmek kulüp faaliyetlerinde önemlidir. Grup çalışmalarına katılmak, iletişim kurabilme yeteneğini geliştirebilmesi için önemli rol oynamaktadır.

Çocukların ve gençlerin zihinsel ve fiziksel olarak gelişimleri için spor ve sanat çok önemlidir. Obezite, özgüven eksikliği, hareketsiz bir yaşam, kendini ifade edememe, akademik başarısızlık gibi günümüzde yaygınlaşan birçok sorun görmekteyiz. Çocuk ve gençlerde bunlar gibi yaygınlaşan ve çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyen sorunlarla en önemli mücadele yöntemi spor, sanat gibi faaliyetlere yönlendirmektir.

Düzenli aktivitelere katılan çocuklar sağlıklı yaşam için gerekli alışkanlıkları kazanırlar. Bolvadin Cemre Koleji olarak öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek okul dışındaki zamanlarını en verimli şekilde geçirebilmelerini sağlamak için; Güreş, satranç, akıl ve zeka oyunları, karakalem, robotik kodlama, bağlama, gitar ve keman kulüplerimiz bulunmaktadır.

 

GÜREŞ KULÜBÜ

Güreş, vücut kaslarını bir bütün olarak çalıştırdığı için çocukların gelişim dönemlerinde faydalı olmaktadır.

Çocuklarda güreş sporu;

 • Kas ve kemik gelişimine yardımcı olur.
 • Vücut koordinasyonunun gelişiminde önemli rol oynar.
 • Öz güveni artırır.
 • Hareketsiz yaşamı engeller.
 • Obezitenin önüne geçer.

Kulüp Gün ve Saati

Salı ve perşembe 16.45 - 18.00 saatleri arasında 4. Sınıflar ve Ortaokul (5.6.7.8. sınıflara)

 

 

 

MÜZİK KULÜBÜ (BAĞLAMA, GİTAR, KEMAN)

Müzik dinlemenin ve müzikle uğraşmanın faydaları çok boyutludur. Müzik çocukların kendilerini ifade etme yeteneğini geliştirir, estetik ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır. Müzikle birlikte disiplin gibi konular çocuğa yavaş yavaş aşılanabilir. Ayrıca akademik başarıya katkısı da müziğin diğer bir artısıdır.

Enstrüman icra etmek;

 • Çalışma disiplini verir.
 • Hafızayı geliştirir.
 • Sayısal zekâyı geliştirir.
 • Vücut uyumunu geliştirir.
 • Dil öğrenmeyi kolaylaştırır.
 • Yoğunlaşma süresini artırır.
 • Hızlı okuma becerisi kazandırır.
 • İşitsel ve sözel becerileri geliştirir.

 

Kulüp Gün ve Saati

Cumartesi günleri 10.00 - 12.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Tüm lkokul ve ortaokul öğrencilerimiz içindir.

 

 

RESİM KULÜBÜ

Resim, öğrencilerin kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkânı vererek iç dünyalarının sağlıklı bir şekilde dışa vurumunu gerçekleştirmesini, geleneksel olanı özgün tasarıma dönüştürebilme, düşünme, üretme ve deneme kapasitesini geliştirebilmesini, öğrencinin sanat yoluyla öz güveninin oluşmasını sağlayabilmektir.

Kulübümüzde kullanacağımız teknikler:

 • Karakalem
 • Suluboya Tekniği
 • Pastel Boya Tekniği
 • Yağlıboya Tekniği

Kulüp Gün ve Saati

Cumartesi günleri 10.00 - 12.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Tüm lkokul ve ortaokul öğrencilerimiz içindir.

 

 

 

SATRANÇ & AKIL VE ZEKA OYUNLARI KULÜBÜ

Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan zeka oyunları; zihni açan ve yeni şeyler öğrenmeyi sağlayan oyunlardır. Çocukların akademik başarısını artırmakla birlikte ahlak gelişimine de faydaları vardır. Kötü alışkanlıklar oluşmasını engeller, Çocuğun kendine güvenli ve huzurlu olmasını sağlar. Sosyal çevre edinmesine yardımcı olur.

 • Zekâ geliştirir.
 • Özgüven artırır.
 • Dikkati geliştirir.
 • Akademik başarıyı artırır.
 • Takım çalışmasını öğrenir.
 • Hızlı karar vermeyi sağlar.
 • Olasılık mantığını geliştirir.
 • Stratejik düşünmeyi geliştirir.
 • Planlı hareket etmesini öğrenir.

Kulüp Gün ve Saati

Yeni başlayanlar için Cumartesi günleri 09.00 - 11.00 saatleri arasında,

İleri düzeyde olanlar için Cumartesi günleri 11.00 - 13.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Tüm lkokul ve ortaokul öğrencilerimiz içindir.